ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง

1.

ช่างเย็บผ้า

2.

พนังงานแผนกแพ็คกิ้ง

3.

พนังงานแผนกคิวซี

หมายเหตุ: ไม่รับต่างด้าว และขอให้เป็นคนไทยเท่านั้น

 

หากเป็นงานอยู่แล้ว จะได้รับพิจารณาก่อน ไม่จำกัดวุฒิ และมีโอทีให้ทำ

สมัครได้ด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00น. - 17.00น.

ปล. มีหอพักให้เช่าในราคาถูกสำหรับพนังงานโรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-4689368, 02-4682430, 02-4765482-3